Rodokmeny, rodinná historie

Základní rodokmen přímé otcovské (mateřské) linie

Rodokmenem přímé linie se rozumí spojení Vaší osoby s Vaším dávným pradědem (zakladatelem rodu) nebo také prababičkou (zakladatelkou rodu). Genealogie totiž nesleduje pouze otcovskou linii, ale také mateřskou. Tato práce obsahuje především matriční zápisy. Pro lepší představu je zde ukázka zpracovaného rodokmenu.

   Rodokmen přímé linie standardně obsahuje:

 

Rozrod

Rozrod je sestaven na základě podrobného genealogického výzkumu, který sleduje (mužské) potomky všech potomků zakladatele rodu. Takový rodokmen Vám někdy může odpovědět i na otázku, zda nejste příbuzní s tím či oním člověkem, který nese stejné jméno, jako Vy. Takto vypadá rozrod.

   Rozrod standardně obsahuje:

 

Vývod z předků

Ačkoliv je odborný název tohoto genealogické disciplíny poněkud zvláštní, jedná se vlastně o rodokmen, který okamžitě napadne každého. Jde totiž o tzv. rodinný strom. Tento genealogický výzkum sleduje všechny genetické předky výchozí osoby, kteří se podíleli na jejím zrodu, tedy její rodiče, jejich rodiče, rodiče rodičů atd. Tato práce obsahuje matriční zápisy. Pro lepší představu je zde ukázka.

  Vývod z předků standardně obsahuje:

  • matriční výpisy seřazené od výchozí osoby, všem předkům je pro lepší orientaci přiřazeno unikátní číslo
  •   graf vývodu z předků  horizontální  / vertikální (vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou v ukázce uvedena data ani místa)  

 

Rodinná kronika

Jednoduše řečeno zachycuje veškeré zjistitelné informace o Vašem rodu v přímé linii, které jsou chronologicky uspořádány podle jednotlivých generací. Informace se čerpají z matrik, pozemkových knih, archiválií panství, kam byli Vaši předci poddáni, školních archiválií, obecních archiválií – na tomto místě ani není možné vypsat všechny typy archivních dokumentů, protože jich může být nepřeberné množství, ale také minimum. Vždy záleží na zachovalosti archivů. Nahlédněte, prosím, do některých kronik.

 

Vzhledem k tomu, že rodinná kronika je stále živá, může se zpracovávat i současnost.

 

   Rodinná kronika standardně obsahuje:

  • rodinnou historii
  • výpisy z matrik, případně i kopie zápisů
  • výpisy z pozemkových knih a kopie zápisů
  • stručnou historii vesnice, panství, ze kterých rodina pochází
  • obrazovou dokumentaci včetně dochovaných historických rodinných fotografií či diapozitivů

 

Ceny  
1 hodina práce 400,-


Základní rodokmen přímé linie vychází asi na 12 000 Kč. Vývod z předků do 32 předků vychází asi na 15 – 20 000 Kč. K určení orientační ceny kroniky je třeba znát více informací, proto by nebylo seriózní jakoukoliv cenu uvádět. 

V ceně nejsou zahrnuty náklady (doprava, kopie apod.)

Rodinné kroniky