Standardy genealogického bádání a zpracování

Stále přibývá genealogický firem, které nabízejí „odborné“ zpracování Vašeho rodokmenu. Jejich úroveň je však značně kolísavá. Zde uvádím základní standardy nejen genealogického bádání a především jeho zpracování:

- zápisy se přepisují buď podle zásady transliterace, tedy „dopísmenného“ přepisu (je-li v textu Waczslaw Gedliczka, musí se přepsat jako Waczslaw Gedliczka, nikoliv Wáclaw Gedlička apod.), nebo transkripce, tedy přepisu do současné češtiny (Vácslav Jedlička). Každý pokus o jakousi „střední cestu“ či pseudohistorizující styl je vlastně paskvil a se seriozní prací nemá nic společného.

  • každý zápis musí obsahovat zdroj, tzn. označení matriky a číslo strany, kde se zápis nachází
  • každá hypotéza musí být argumentačně podpořena, nestačí tedy uvést, že se domnívám, že prapraděda měl nemanželské dítě. Ne vždy se totiž podaří najít jasný důkaz, nicméně vždy musí být uvedeno, na základě čeho se tak domnívám.
  • každá závěrečná práce, která shrnuje výsledky bádání, musí obsahovat souhrn pramenů. Je jedno, zda se jedná o tři listy nebo sto padesát stran.

Vyžadujte vždy tyto standardy, ověřte si, zda Vámi oslovená firma je schopna těmto standardům skutečně dostát.