Další historické bádání

Kromě výše uvedených nabídek je také možné genealogický výzkum různě kombinovat, například vyhledávat pouze zápisy v pozemkových knihách, školních fasích, sčítacích operátech apod. Další možností je zpracování životopisných údajů jednotlivců, kteří nejsou součástí sledovaných rodových linií. Zrovna tak je možné zpracovat například historii školy, lodní dopravy, vojenského útvaru, sportovního klubu, továrny. Možností je mnoho, vše se řídí Vaším zájmem.

 

Ceny  
1 hodina práce 400,-


V ceně nejsou zahrnuty náklady (doprava, kopie apod.)